Hiperbolični

Funkcija sinh

Vrne hiperbolični sinus argumenta.

Sintaksa

sinh(z)

Opis

Funkcija sinh izračuna hiperbolični sinus z. z je lahko številski izraz , katerega rezultat je realno število ali kompleksno število.

Hiperboični sinus je definiran kot: sinh(z) = ½(ez-e-z)

Funkcija cosh

Vrne hiperbolični kosinus argumenta.

Sintaksa

cosh(z)

Opis

Funkcija cosh izračuna hiperbolični kosinus z. z je lahko številski izraz , katerega rezultat je realno število ali kompleksno število.

Hiperbolični kosinus je definiran kot: cosh(z) = ½(ez+e-z)

Funkcija tanh

Vrne hiperbolični tangens argumenta.

Sintaksa

tanh(z)

Opis

Funkcija tanh izračuna hiperbolični tangens z. z je lahko številski izraz , katerega rezultat je realno število ali kompleksno število.

Hiperbolični tangens je definiran z obrazcem: tanh(z) = sinh(z)/cosh(z)

Funkcija asinh

Vrne area-sinus argumenta.

Sintaksa

asinh(z)

Opis

Funkcija asinh izračuna area- sinus z. z je lahko številski izraz , katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. asinh je inverzna funkcija sinh, kar pomeni, da je asinh(sinh(z)) = z.

Funkcija acosh

Vrne area-kosinus argumenta.

Sintaksa

acosh(z)

Opis

Funkcija acosh izračuna area- kosinus z. z je lahko številski izraz , katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. acosh je inverzna funkcija cosh, kar pomeni, da je acosh(cosh(z)) = z.

Funkcija atanh

Vrne area-tangens argumenta.

Sintaksa

atanh(z)

Opis

Funkcija atanh izračuna area-tangens z. z je lahko številski izraz , katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. atanh je inverzna funkcija tanh, kar pomeni, da je atanh(tanh(z)) = z.

Funkcija csch

Vrne hiperbolični kosekans argumenta.

Sintaksa

csch(z)

Opis

Funkcija csch izračuna hiperbolični kosekans z. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število.

Hiperbolični kosekans je definiran kot: csch(z) = 1/sinh(z) = 2/(ez-e-z)

Funkcija sech

Vrne hiperbolični sekans argumenta.

Sintaksa

sech(z)

Opis

Funkcija sech izračuna hiperbolični sekans z. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število.

Hiperbolični sekans je definiran z obrazcem: sech(z) = 1/cosh(z) = 2/(ez+e-z).

Funkcija coth

Vrne hiperbolični kotangens argumenta.

Sintaksa

coth(z)

Opis

Funkcija coth izračuna hiperbolični kotangens z. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število.

Hiperbolični kotangens je definiran z obrazcem: coth(z) = 1/tanh(z) = cosh(z)/sinh(z) = (ez + e-z)/(ez - e-z)

Funkcija acsch

Vrne area-kosekans argumenta.

Sintaksa

acsch(z)

Opis

Funkcija acsch izračuna area- kosekans z. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. acsch je inverzna funkcija csch, kar pomeni, da je acsch(csch(z)) = z.

Funkcija asech

Vrne area-sekans argumenta.

Sintaksa

asech(z)

Opis

Funkcija asech izračuna area-sekans z. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. asech je inverzna funkcija sech, kar pomeni, da je asech(sech(z)) = z.

Funkcija acoth

Vrne area-kotangens argumenta.

Sintaksa

acoth(z)

Opis

Funkcija acoth izračuna area-kotangens z. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. acoth je inverzna funkcija coth, kar pomeni, da je acoth(coth(z)) = z.