Funkcije

Kazalo

Spisek funkcij
Konstante
Trigonometrična
Hiperbolični
Potenca in logaritem
Kompleksno
Zaokrožanje
Zlepek
Posebna