Kompleksno

Funkcija abs

Vrne absolutno vrednost argumenta.

Sintaksa

abs(z)

Opis

Funkcija abs vrne absolutno vrednost z, kar navadno pišemo kot |z|. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. abs(z) vedno vrne pozitivno realno število.

Funkcija arg

Vrne argument parametra.

Sintaksa

arg(z)

Opis

Funkcija arg vrne argument kota z. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. arg(z) vedno vrne realno število. Rezultat je lahko v radiani ali v stopinjah glede na trenutne nastavitve. Kot je vedno med -π and π. Če je z realno število, je arg(z) enako 0 za pozitivna števila in π za negativna števila. arg(0) ni definiran.

Funkcija conj

Vrne argumentu konjugirano število.

Sintaksa

conj(z)

Opis

Funkcija conj vrne konjugirano vrednost z. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. Funkcija je definirana kot: conj(z) = re(z) - i*im(z).

Funkcija re

Vrne realni del argumenta.

Sintaksa

re(z)

Opis

Funkcija re vrne realni del z. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število.

Funkcija im

Vrne imaginarni del argumenta.

Sintaksa

im(z)

Opis

Funkcija im vrne imaginarni del z. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število.