Zaokrožanje

Funkcija trunc

Odstrani decimalni del argumenta.

Sintaksa

trunc(z)

Opis

Funkcija trunc vrne celo število del od z. Funkcija odstrani decimalni del od z, to pomeni, da zaokroža navzdol. z je lahko poljubeni številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. Če je z kompleksno število, funkcija vrne trunc(re(z))+trunc(im(z))i.

Funkcija fract

Vrne decimalni del argumenta.

Sintaksa

fract(z)

Opis

Funkcija fract vrne decimalni del z. Funkcija odstrani celo število del z, t.j. fract(z) = z - trunc(z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. Če je z kompleksno število, funkcija vrne fract(re(z))+fract(im(z))i.

Funkcija ceil

Zaokroži argument navzgor.

Sintaksa

ceil(z)

Opis

Funkcija ceil najde najmanjše celo število, ki ni manjše od z.z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Če je z kompleksno število, je rezultat funkcijeceil(re(z))+ceil(im(z))i.

Funkcija floor

Zaokroži argument navzdol.

Sintaksa

floor(z)

Opis

Funkcija floor, imenovana tudi "največje celo", vrne največje celo število, ki ni večje od z. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. Če je z kompleksno število, funkcija vrne floor(re(z))+floor(im(z))i.

Funkcija round

Zaokroži število na podano število decimalk.

Sintaksa

round(z,n)

Opis

Funkcija round zaokroži z na število decimalk podanih v n.z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. Če je z kompleksno število, funkcija vrne round(re(z),n)+round(im(z),n)i.n je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je celo število. Če je n<0, se z zaokorži na n mest levo od decimalne vejice.

Primeri

round(412.4572,3) = 412.457
round(412.4572,2) = 412.46
round(412.4572,1) = 412.5
round(412.4572,0) = 412
round(412.4572,-2) = 400