Potenca in logaritem

Funkcija sqr

Vrne kvadrat argumenta

Sintaksa

sqr(z)

Opis

Funkcija sqr izračuna kvadrat z t.j. z na potenco 2. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število.

Funkcija exp

Vrne e na potenco podano v argumentu.

Sintaksa

exp(z)

Opis

Funkcijo exp uporablajamo za potenciranje e, Eulerjeve konstante e na potenco z. Rezultat je isti, če uporabimo e^z. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost jerealno število ali kompleksno število.

Funkcija sqrt

Vrne kvadratni koren argumenta.

Sintaksa

sqrt(z)

Opis

Funkcija sqrt izračuna kvadratni koren argumenta z t.j. z na potenco ˝. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. Če računamo v obsegu celih števil, je rezultat definiran samo za z 0.

Funkcija root

Vrne nti koren argumenta.

Sintaksa

root(n, z)

Opis

Funkcija root izračuna nti koren od z. n in z sta lahko poljubna številski izraz, katerih vrednost je realno število ali kompleksno število. Če računamo v obsegu realnih števil, je argument definiran samo za z 0.

Opombe

Ko računate z realnimi števili, je funkcija definirana le za z<0, če je n lih celo število. Za računanje s kompleknimi števili, je root definiran na celotni kompleksni ravnini, razen pri polu n=0. Zapomnite si, da bo pri računanju v kompleksnem obsegu števil rezultat vedno imel imaginarni del, ko je z<0, čeprav je rezultat realen, ko se računa z realnimi števili in je n liho celo število.

Primer

Namesto x^(1/3) lahko uporabite root(3, x).

Funkcija ln

Vrne naravni logaritem argumenta.

Sintaksa

ln(z)

Opis

Funkcija ln izračuna logaritem argumenta z z osnovo e. e je Eulerjeva konstanta. ln(z) poznamo pod imenom naravni logaritem. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Če računamo v obsegu realnih števil, mora biti argument z>0, ko pa računamo s kompleksnimi števili, je z definiran za vsa števila, razen za z=0.

Funkcija log

Vrne logaritem z osnovo 10 argumenta.

Sintaksa

log(z)

Opis

Funkcija log izračuna logaritem argumenta z z osnovo 10. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Če računamo v obsegu realnih števil, mora biti argument z>0, ko pa računamo s kompleksnimi števili, je z definiran za vsa števila, razen za z=0.

Funkcija logb

Vrne logaritem z osnovo n argumenta.

Sintaksa

logb(z, n)

Opis

Funkcija logb izračuna logaritem argumenta z z osnovo n. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Če računamo v obsegu realnih števil, mora biti argument z>0, ko pa računamo s kompleksnimi števili, je z definiran za vsa števila, razen za z=0. Vrednost n mora biti pozitivno realno število.