Kako uporabljati Graph

Ko poženete program, se vam pojavi glavno okno (na sliki spodaj). V desnem delu okna je koordinatni sistem, v katerem se bodo izrisovali želeni grafi. S pomočjo menijev ali gumbov v orodni vrstici lahko prikazujete različna pogovorna okna za vstavljanje funkcij, urejanje funkcij, brisanje funkcij itd. Poiščete lahko opis vseh menijskih izbir.

Orodno vrstico lahko prilagodite z desnim klikom na vrstico in izbiro Prilagodi orodno vrstico v priročnem meniju.Vrstica stanja na dnu okna prikazuje namige ali druge informacije na levi strani in trenutne koordinate kazalca (kurzorja) na desni strani.

Nove elemente dodate v koordinatni sistem s pomočjo menija Funkcija.Če želite, na primer, dodati novo funkcijo, uporabite meni FunkcijaVstavi funkcijo. .

seznam funkcij na levi strani glavnega okna prikazuje funkcije, tangente, zaporedja točk, sence in relacije, ki ste jih dodali. Če želite upravljati s poljubnim elementom tega spiska, ga izberite in uporabite meni Funkcija. Z desnim klikom na element spiska dobite priročni meni, v katerem so dostopni ukazi. Vsak element iz spiska lahko urejate, če ga dvokliknete.

Meni Računaj vsebuje ukaze, s katerimi lahko izvedemo določene izračune na izbrani funkciji, na primer, izračun vrednosti funckije v posamezni točki ali tabeliranje funkcije.