Používání programu Graph

Když program spustíte, uvidíte hlavní okno, jehož příklad je uveden níže. Toto okno má v pravé části oblast grafu se souřadnicovým systémem. V této oblasti se vykreslují grafy funkcí, které zadáte. Použitím položek menu nebo tlačítky na liště nástrojů vyvoláte různá dialogová okna, pomocí kterých vkládáte funkce, upravujete je, mažete je, atd. Pro bližší seznámení se všemi položkami menu máte k dispozici jejich popis.

Lištu nástrojů si můžete přizpůsobit vaším potřebám. Pravým tlačítkem myši klepněte na lištu a zvolte položku Přizpůsobit panel nástrojů... v kontextovém menu. Nyní můžete zvolit kategorii a přesouvat příkazy na lištu i zpět. Stavový řádek na spodním okraji okna ukazuje ve své levé části nápovědu k tlačítkám na liště nebo jiné informace, v pravé části potom souřadnice polohy ukazatele myši v oblasti grafu.

Nový prvek můžete vložit do grafu pomocí menu Funkce. Když například chcete přidat novou funkci, použijete menu FunkceVložit funkci...

Oblast Seznam funkcí v levé části okna obsahuje funkce, tečny, posloupnosti bodů, šrafování a vztahy, které jste už vložili. Pokud chcete pracovat s nějakou položkou toho seznamu, zvolíte ji levým klepnutím a použijete menu Funkce. Anebo můžete na tu položku klepnout pravým tlačítkem myši a otevře se kontextové menu s použitelnými příkazy. Úpravu položky můžete také zahájit dvojitým klepnutím na ni.

Položka menu Výpočty obsahuje příkazy na provedení výpočtů s funkcemi, například jejich vyhodnocení pro specifické souřadnice, nebo výpočty veličin v zadaném intervalu.