Instalace a spuštění

Instalace

Program Graph je nejčastěji šířen jako instalační soubor s názvem SetupGraph-x.y.exe, kde na místě x.y je uvedeno číslo verze. Pro instalaci jednoduše spusťte soubor a řiďte se instrukcemi. Instalace uloží následující soubory do zvolené složky a podsložek:

Soubor(y)Popis
Graph.exeSoubor programu.
PDFlib.dllKnihovna používaná na tvorbu PDF souborů.
Thumbnails.dllRozšíření rozhraní pro zobrazení ikon grf souborů v Exploreru.
Locale\*.moPřeklady uživatelského prostředí.
Help\*.chmSoubory nápovědy v různých jazycích.
Plugins\*.pyNěkolik příkladů pluginů. Je možné umístit sem i vlastní doplňky.
Lib\*.pyKnihovní soubory používané pluginy.
Examples\*.grfNěkolik příkladů, které je možné otevřít v programu Graph.

Instalace vytvoří zkratku v menu Start, a ta se může používat pro spouštění programu. V průběhu instalace si vyberte vámi upřednostňovaný jazyk. Později ho můžete změnit v dialogu Možnosti.

Pokud je už nainstalovaná starší verze programu, instalátor vám navrhne použití stejných složek. Můžete jednoduše přeinstalovat starou verzi tou novější. Není potřebné odinstalovat nejdřív starší verzi, ale přesvědčte se, že tato verze není spuštěna během instalace.

Instalátor Graph se může řídit příkazy uvedenými v následující tabulce. Ty jsou obzvášť užitečné, pokud chcete vykonat bezobslužnou instalaci.

ParametrPopis
/SILENTPokyn pro instalátor Setup, aby byl nanápadný. Důsledkem toho je, že se nezobrazí okno pomocníka instalací ani pozadí, ale okno stupně instalace je viditelné. Všechno ostatní funguje normálně, takže například chybové zprávy z průběhu instalace se zobrazují. Pokud je vyžadován restart, okno se zprávou Restartovat teď? se zobrazí.
/VERYSILENTPokyn pro instalátor Setup, aby byl neviditelný. Je to obdoba nenápadné činnosti, a navíc se nezobrazí ani okno stupně instalace. Pokud je nutný restart, Setup se restartuje bez zeptání.
/NORESTARTPokyn pro instalátor, aby nevykonal restart, i kdyby to bylo potřebné.
/LANG=languageUrčuje, jaký jazyk bude používán. Hodnotu language tvoří anglický název jazyku. Když se použije platný parametr /LANG, dialog Zvolit jazyk bude potlačen.
/DIR=x:\dirnamePotlačí přednastavený název složky, ukázaný na stránce pomocníka Vybrat místo uložení. Musí být zadaná úplná cesta pro nové umístění.

Odinstalace

Odinstalace se vykoná prostřednicvím položky Windows Přidat/odstranit programy v menu Ovládací panely. Tímto způsobem bude program odstraněn beze stopy. Pokud byly do složky Graph po jeho nainstalování přidány další soubory, budete dotázáni na to, zda je chcete odstranit. Ubezpečte se, že v době odinstalace program není spuštěn.

Spuštění

Program Graph se obyčejně spouští přes odkaz z menu Start. Příkazu na spuštění může být odevzdán název .grf souboru; v tom případe Graph rovnou otevře uvedený soubor. Příkaz může být také doplněn odevzdáním parametrů z dále uvedené tabulky.

ParametrPopis
/SI=filePoužije se pro uložení otevřeného .grf souboru jako souboru s obrázkem. Typ souboru musí patřit mezi formáty obrázku, které Graph podporuje.
/WIDTH=widthPoužití v kombinaci s parametrem /SI určuje počet pixelů šířky, jakou má mít ukládaný obrázek.
/HEIGHT=heightPoužití v kombinaci s parametrem /SI určuje počet pixelů výšky, jakou má mít ukládaný obrázek.