Ofte Stillede Spørgsmål

Spørgsmål

Hvad er kravene for at køre Graph?

Svar

Graph kræver Microsoft Windows 2000 eller nyere. Det er testet under Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Windows 7.

Spørgsmål

Kan Graph køre under Linux?

Svar

Graph er oprindeligt et Windows-program og er ikke testet under Linux, men adskillige brugere har gjort opmærksom på, at Graph kører uden problemer under Linux med Wine.

Spørgsmål

Kan Graph køre på en Macintosh?

Svar

Som ovenfor: Graph kan ikke køre direkte på en Mac. Men det burde være muligt med en form for Windows-emulator.

Spørgsmål

Hvornår bliver den næste version frigivet?

Svar

Når den er klar.

Spørgsmål

Hvordan kan jeg flytte på koordinatsystemet?

Svar

Når du holder Ctrl nede, kan du bruge piletasterne til at flytte koordinatsystemet. Du kan også bruge ZoomFlyt system til at hive koordinatsystemet rundt med musen.

Spørgsmål

Hvordan kan jeg nemt zoome ind og ud?

Svar

Når du holder Ctrl nede, kan du bruge + og tasterne til at zoome ind og ud. Hvis din mus har et hjul, kan dette bruges til at zoome ind eller ud på cursorens position. Når hjulet drejes op, zoomes ind på det sted, hvor musecursoren er, mens der zoomes ud, når hjulet drejes nedad.

Spørgsmål

Hvordan kan jeg gemme standardindstillinger?

Svar

Hvis du har indstillinger, som du ønsker, at programmet skal starte op med, kan du vælge disse indstillinger under Rediger akser og sætte en markering i Gem som standard, inden du klikker på OK. Næste gang du opretter et nyt koordinatsystem, vil de gemte indstillinger blive brugt.

Spørgsmål

Er det muligt at få programmet til at huske vinduets størrelse og placering?

Svar

Hvis du vælger Gem arbejdsområde når programmet afsluttes i dialogboksen Indstillinger, vil hovedvinduets position og størrelse blive gemt, når programmet afsluttes. Derved får programmet samme størrelse og position næste gang, det startes.

Spørgsmål

Hvorfor accepterer programmet ikke tal med komma i?

Svar

Jeg ved, at mange lande bruger komma til at adskille decimaldelen fra heltalsdelen, men Graph bruger komma til at adskille argumenter i et funktionskald. Programmet bruger altid punktum til at adskille decimaler fra heltal, uanset de lokale indstillinger.

Spørgsmål

Hvordan tegner jeg en lodret linje?

Svar

En lodret linje kan tegnes som en parameterfunktion. Vælg Parameterfunktion som Funktionstype, når funktionen indsættes. Den lodrette linje gennem x=5 kan nu indsættes som x(t)=5, y(t)=t. Alternativt kan du indsætte relationen x=5.

Spørgsmål

Hvordan tegner jeg grafen for en funktion f(y)?

Svar

For at tegne en funktion hvor y er den uafhængige variabel, skal du bruge en parameterfunktion. Vælg Parameterfunktion som Funktionstype, når funktionen indsættes. Hvis du vil tegne grafen for funktionen x=sin(y), indtaster du funktionen som x(t)=sin(t), y(t)=t. Alternativt kan du tegne den som en relation, hvor du direkte indtaster x=sin(y).

Spørgsmål

Hvordan tegner jeg en cirkel?

Svar

For at tegne en cirkel skal du bruge en parameterfunktion. Vælg Parameterfunktion som Funktionstype, når du indsætter funktionen. Du kan nu indsætte en cirkel med radius 5 og centrum i (2,3) som graf for parameterfunktionen x(t)=5cos(t)+2, y(t)=5sin(t)+3. Det kan være nødvendigt at vælge ZoomKvadratisk for at skalere akserne ens, ellers kan cirklen ligne en ellipse. En cirkel kan også blive vist som en polærfunktion, men kun med centrum i (0,0). En cirkel med radius 5 kan tilføjes som graf for polærfunktionen r(t)=5. Alternativt kan du bruge cirklens ligning som relation: (x-2)^2+(y-3)^2=5^2.

Spørgsmål

Hvordan beregner jeg arealet af en punktmængde mellem graferne for to funktioner?

Svar

Hvis du vil bestemme arealet mellem graferne for to funktioner, f1(x)=3x og f2(x)=x^2, er den letteste metode at definere en ny funktion, som er differensen mellem de to funktioner: f(x)=f1(x)-f2(x)=3x-x^2. Du kan så bruge BeregnIntegrer til at beregne arealet for et givet interval.

Spørgsmål

Hvordan plotter jeg den inverse til en given funktion?

Svar

Du kan bruge en parameterfunktion til dette. Hvis du vil plotte den inverse til f(x)=x2-2x, kan du indsætte den som parameterfunktionen x(t)=t^2-2t, y(t)=t.

Spørgsmål

Hvordan kan jeg tegne den negative del af f(x)=sqrt(x+2)?

Svar

For hver x-værdi vil f(x) højst evaluere én værdi. Derfor vil f(x)=sqrt(x+2) kun have positive værdier af f(x). For også at plotte den for negative værdier af f(x) er det nødvendigt at oprette to forskellige funktioner: f(x)=sqrt(x+2) og f(x)=-sqrt(x+2). Som alternativ hertil kan man plotte funktionen ved at indsætte relationen: y^2=x+2.

Spørgsmål

Hvordan plotter jeg en kompleks funktion, f.eks. f(t)=e^(i*t)?

Svar

Du ønsker antageligvis at få den reelle del vist på x-aksen og den imaginære del på y-aksen. Hvis dette er tilfældet, kan funktionen tegnes som en parameterfunktion x(t)=re(e^(i*t)), y(t)=im(e^(i*t)). Bemærk at Beregn med komplekse tal skal være slået til i dialogboksen Rediger akser.

Spørgsmål

Hvordan plotter jeg funktioner med lodrette asymptoter korrekt?

Svar

Funktioner som f(x)=tan(x) med lodrette asymptoter vises måske ikke altid korrekt. Som standard evaluerer Graph funktionen for hver pixel på x-aksen. Hvis grafen har en stejl hældning, der går mod uendelig og tilbage igen mellem to pixel, vil Graph imidlertid ikke bemærke det. For at plotte funktionen korrekt kan man angive, hvor mange evalueringer Graph skal foretage. Dette kan indtastes i feltet Trin i dialogboksen Indsæt funktion. Et tal i omegnen af 100.000 vil som regel få funktionen til at blive vist korrekt.

Spørgsmål

Hvordan opretter man en PDF-fil fra Graph?

Svar

Du kan vælge at gemme som PDF i dialogboksen Gem som billede.

Spørgsmål

Programmet vil ikke starte under Windows 95?

Svar

Graph understøtter ikke længere Windows 95. Den seneste version, der kan køre under Windows 95, er Graph 4.2.