Lijst van menu-items

Het volgende is een lijst met alle menu-items in het programma:

BestandNieuw (Ctrl+N)

Gebruik dit om een nieuw coördinatenstelsel te creëren voor het tekenen van grafieken.

BestandOpenen... (Ctrl+O)

Gebruikt een eerder opgeslagen assenstelsel van een .grf-bestand.

BestandSla op (Ctrl+S)

Slaat het assenstelsel op in een bestand.

BestandSla op als

Slaat het assenstelsel op in een nieuw bestand.

BestandAls figuur opslaan... (Ctrl+B)

Slaat het getoonde assenstelsel op als een figuur.

BestandImporteerGraph-bestand

Voert de inhoud van een andere Graph-bestand in in het huidige assenstelsel.

BestandImporteerPuntenreeksen ...

Voert een of meerdere puntenreeksen in van een door een tab, komma of puntkomma gescheiden bestand. De eerste kolom bevat de x-coördinaten. De volgende kolommen bevatten de y-coördinaten. Graph zal zo veel serie punten creëren als er kolommen met y-coördinaten zijn in het bestand. Er is geen limiet aan het aantal mogelijke serie punten in het bestand, zolang ze dezelfde x-coördinaten delen.

BestandDruk af... (Ctrl+P)

Stuurt het assenstelsel en grafieken op een printer.

BestandSluit af (Alt+F4)

Sluit het programma. Mogelijk wordt je gevraagd om het bestand op te slaan.

BewerkenMaak ongedaan (Ctrl+Z)

Gebruik dit om het laatste wat je gedaan hebt ongedaan te maken.Je kunt kiezen hoeveel stappen, die zijn opgeslagen in het Opties dialoogvenster, ongedaan gemaakt moeten worden.

BewerkenOpnieuw (Ctrl+Y)

Gebruik dit om het laatste ongedaan gemaakte opnieuw te doen. Dit is alleen beschikbaar nadat je BewerkenMaak ongedaan hebt geselecteerd.

BewerkenKnip (Ctrl+X)

Dit kopieert het geselecteerde grafiekelement naar het klembord. Het element zal achteraf worden verwijderd.

BewerkenKopieer (Ctrl+C)

Dit kopieert het geselecteerde grafiekelement naar het klembord.

BewerkenPlak (Ctrl+V)

Dit plakt een eerder gekopieerd grafiekelement van het klembord in het assenstelsel.

BewerkenKopieer de figuur (Ctrl+I)

Kopieert de getoonde assenstelsel naar het klembord als een afbeelding. Je kunt vervolgens plakken in een ander programma, bijvoorbeeld Microsoft Word.

BewerkenAssen... (Ctrl+A)

Bewerkt de eigenschappen van de assen, bijv. schaal, kleur, legende plaatsing, enz.

BewerkenOpties...

Dit verandert de globale instellingen voor Graph, bijvoorbeeld koppeling van .grf bestanden, het tonen van tooltips, maximaal opgeslagen aantal ongedaan maak stappen, etc.

FunctieVoeg een functie in... (Ins)

Voegt een functie in in het assenstelsel. Functies kunnen worden toegevoegd met een verschillende breedte en kleur, en je kunt kiezen om de grafiek te tekenen in een bepaalde interval, en andere instellingen opgeven.

FunctieVoeg tangens in... (F2)

Gebruik dit dialoogvenster om een raaklijn toe te voegen aan een al getekende functie in een door de gebruiker opgegeven punt. De raaklijn aan de functie, geselecteerd in het functielijst, zal worden getekend .

FunctieArceer (F3)

Dit menu-item wordt gebruikt om arcering toe te voegen aan de geselecteerde functie. Je kunt kiezen tussen verschillende arceerstijlen en verschillende kleuren. De arcering kan worden toegevoegd boven de functie, onder de functie, tussen de functie en de x-as, tussen de functie en de y-as, in de functie of tussen de twee functies.

FunctieVoeg f'(x) in... (F7)

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om de eerste afgeleide toe te voegen aan de geselecteerde functie.

FunctieVoeg puntenreeks in... (F4)

Voegt een nieuwe serie punten in het assenstelsel. Een oneindig aantal punten gedefinieerd door hun x-en y-coördinaten kunnen worden toegevoegd. Je kunt kleur, grootte en stijl van de serie punten kiezen.

FunctieVoeg de trendlijn in... (Ctrl+T)

Voegt de best passende trendlijn voor de geselecteerde serie punten. Je kunt kiezen tussen verschillende soorten van functies voor deze trendlijn.

FunctieVoeg een relatie in... (F6)

Dit voegt een vergelijking of ongelijkheid in in het assenstelsel. Vergelijkingen en ongelijkheden worden gebruikt om relaties tussen x-en y-coördinaten te tonen met de dezelfde operatoren enz. als voor grafieken van functies. Relaties kunnen worden toegevoegd met verschillende arceerstijlen en kleuren.

FunctieVoeg een label in... (F8)

Dit toont een dialoogvenster dat gebruikt kan worden om een geformatteerd tekstlabel te maken. Het label zal altijd worden gecreëerd in het midden van de grafische gebied, maar kan achteraf met de muis naar een andere plaats worden gesleept .

FunctieBewerk... (Enter)

Dit toont een dialoogvenster waarin je het geselecteerde grafiekelement in de functielijst kunt veranderen.

FunctieVerwijder (Del)

Hierdoor wordt de geselecteerde grafiekelement in de functielijst gewist.

FunctieBasisfuncties... (Ctrl+F)

Dit toont een dialoogvenster gebruikt om aangepaste functies en constanten, in aanvulling op de ingebouwde, te creëren.

ZoomIn (Ctrl++)

Zoomt in op het midden van het grafische gebied, zodat je een ¼ van het vorige grafische gebied te zien krijgt.

ZoomUit (Ctrl+-)

Zoomt uit zodat je 4 keer zoveel ziet als in het vorige grafische gebied.

ZoomVenster (Ctrl+W)

Hou de linker muisknop terwijl je het gedeelte selecteert dat je wil dat het hele grafische gebied vult. Klik met de rechtermuisknop of druk op Esc om het commando te annuleren.

ZoomVierkant (Ctrl+Q)

Dit verandert de y-as naar de dezelfde schaal als de x-as. Hierdoor zal een cirkel een cirlem zijn en geen ellips. De assen blijft gelijk geschaald tot weer uitgeschakeld.

ZoomStandaard (Ctrl+D)

Geeft de assen dezelfde standaardinstellingen gebruikt bij het maken van een nieuw coördinatenstelsel.

ZoomBeweeg het assenstel (Ctrl+M)

Bij selectie verandert de gebruikte muisaanwijzer in een hand. Je kunt de muis gebruiken om het assenstelsels rond te slepen. Selecteert het menu-item opnieuw , klik met de rechtermuisknop of druk op Esc om terug te keren naar de normale modus. Als alternatief voor dit menu-item, kun je de Shift-toets ingedrukt houden en het coördinatensysteem rondslepen.

ZoomDoe passen

Dit verandert de asinstellingen zodat alle delen van de geselecteerde grafiekelement getoond worden.

ZoomDoe passen

Dit verandert de asinstellingen naar alle delen van alle elementen in functielijst getoond.

BerekenLengte langs een kromme.

Berekent de afstand langs het pad tussen twee punten op de geselecteerde grafiek.

BerekenIntegreer

Berekent de bepaalde integraal voor een bepaald gebied. Dit is hetzelfde als de getekende gebied tussen de grafiek en de x-as.

BerekenBereken (Ctrl+E)

Dit berekent de functiewaarde in een gegeven argument. Voor standaardfunctie worden s f (x), f '(x) en f''(x) berekend. Voor parametrische functies x (t), y (t), worden dx / dt, dy / dt en dy / dx berekend. Voor polaire functies r (t), x (t), y (t), worden dr / dt en dy / dt berekend.

BerekenTabel...

Dit dialoogvenster vult een tabel met een door de gebruiker opgegeven bereik van de argumenten en de corresponderde functiewaarden voor degeselecteerde functie.

BerekenAnimeer...

Dit dialoogvenster laat je in het assenstelsel een animatie maken van de gegevens door het veranderen van een bestaande constante. Dit maakt het gemakkelijk om te zien wat er gebeurt als de constante voortdurende verandert. De animatie kan worden opgeslagen in een bestand.

HelpInhoud en index (F1)

Toont de inhoud en de index van het Help-bestand.

HelpFunctielijst (Ctrl+F1)

Toont een lijst van functies en constanten die gebruikt kunnen worden voor het plotten van grafieken.

HelpVeel Gestelde Vragen

Dit toont een lijst van veelgestelde vragen en de antwoorden erop.

HelpTip van de dag

Dit toont een aantal tips over een optimaler gebruik van Graph en bepaalde functionaliyeiten van Graph die je misschien niet kent.

HelpInternetWebsite van Graph

Toont de website voor Graph in uw standaard webbrowser.

HelpInternetOndersteuning

Toont het ondersteuningsforum voor Graph in uw standaard webbrowser.

HelpInternetSchenk

Geeft de webpagina die u toelaat om de ontwikkeling van het Graph-project geldelijk ts steunen.

HelpInternetControleer op updates

Dit zal controleren of een nieuwe versie van de Graph beschikbaar is. Als er een nieuwe versie, word je gevraagd of je de website van Graph wilt bezoeken en de nieuwe versie downloaden.

HelpOver Graph (Alt+F1)

Toont versienummer, auteursrecht en licentie-informatie voor de grafiek.