Liste over menupunkter

Følgende er en liste over samtlige menupunkter i programmet:

FilerNy (Ctrl+N)

Bruges til at lave et nyt koordinatsystem til tegning af grafer.

FilerÅbn... (Ctrl+O)

Åbner et tidligere gemt koordinatsystem fra en grf-fil.

FilerGem (Ctrl+S)

Gemmer det aktuelle koordinatsystem i en fil.

FilerGem som...

Gemmer koordinatsystemet i en fil med et nyt navn.

FilerGem som billede... (Ctrl+B)

Gemmer det viste koordinatsystem som et billede.

FilerImporterGraph fil...

Importerer indholdet i en anden Graph-fil ind i det aktuelle koordinatsystem.

FilerImporterPunktserier...

Importerer en eller flere punktserier fra en tabulator-, komma- eller semikolonsepareret datafil. Den første kolonne skal indeholde x-koordinaterne, mens de efterfølgende kolonner skal indeholde y-koordinaterne. Graph opretter lige så mange punktserier, som der er kolonner med y-koordinater i filen. Man kan have lige så mange punktserier i filen, som man ønsker, så længe de deler de samme x-koordinater.

FilerUdskriv... (Ctrl+P)

Her udskrives det viste koordinatsystem med grafer på en printer.

FilerAfslut (Alt+F4)

Lukker programmet. Der vil måske blive spurgt, om filen skal gemmes.

RedigerFortryd (Ctrl+Z)

Dette fortryder din sidste handling. Antallet af handlinger, det er muligt at fortryde, kan vælges under Indstillinger.

RedigerGentag (Ctrl+Y)

Annullerer den netop fortrudte handling. Dette menupunkt kan kun vælges, efter at RedigerFortryd har været valgt.

RedigerKlip (Ctrl+X)

Kopierer den markerede grafelement til udklipsholderen. Det kopierede vil herefter blive slettet.

RedigerKopier (Ctrl+C)

Kopierer den markerede grafelement til udklipsholderen.

RedigerSæt ind (Ctrl+V)

Indsætter en grafelement fra udklipsholderen i koordinatsystemet.

RedigerKopier billede (Ctrl+I)

Kopierer det viste koordinatsystem som et billede, så det kan indsættes i et andet program, som f.eks. Microsoft Word.

RedigerAkser... (Ctrl+A)

Rediger indstillinger for akserne, f.eks. skalering, farver, placering af signaturforklaringen osv.

RedigerIndstillinger...

Dette vil ændre Graphs globale indstillinger, f.eks. association af grf-filer, visning af værktøjstip, det maksimale gemte antal handlinger, der kan fortrydes, osv.

FunktionIndsæt funktion... (Indsæt)

Indsætter grafen en funktion i koordinatsystemet. Grafen kan have forskellig bredde og farve, og man kan vælge kun at vise grafen i et bestemt interval, ligesom man kan specificere andre indstillinger.

FunktionIndsæt tangent... (F2)

Brug denne dialogboks for at indsætte en tangent i et brugerdefineret punkt på grafen for en allerede eksisterende funktion. Tangenten vil blive tilknyttet den funktion, der er markeret i funktionsliste.

FunktionIndsæt skravering... (F3)

Her tilføjes skravering til grafen for en funktion. Der kan vælges mellem flere forskellige typer skraveringer og farver. En skravering kan være over grafen, under grafen, mellem grafen og x-aksen, mellem grafen og y-aksen, inde i grafen eller mellem graferne for to funktioner.

FunktionIndsæt f'(x)... (F7)

I denne dialogboks kan du indsætte den første afledede af en allerede vist funktion.

FunktionIndsæt punktserie... (F4)

Indsætter en ny serie af et vilkårligt antal punkter angivet ved deres x- og y-koordinater. Det er muligt at vælge farve, størrelse og forskellige punkttyper.

FunktionIndsæt tendenslinje... (Ctrl+T)

Indsætter en tendenslinje ud fra den markerede punktserie, så den ligger så tæt på punkterne som muligt. Der kan vælges mellem flere forskellige slags funktioner for tendenslinjen.

FunktionIndsæt relation... (F6)

Indsætter en ligning eller ulighed i koordinatsystemet. Ligninger og uligheder bruges til at udtrykke relationer mellem mellem x- og y-koordinater ved de samme operatorer osv. som for funktioner. Relationer kan indsættes med forskellige skraveringer og farver.

FunktionIndsæt etiket... (F8)

Dette vil vise en dialogboks, som kanbruges til at oprette en formateret tekstetiket. Etiketten vil altid blive placeret midt i koordinatsystemet, men kan efterfølgende trækkes hen til andre positioner vha. musen.

FunktionRediger... (Enter)

Dette vil vise en dialogboks, hvor den valgte grafelement kan ændres i funktionsliste.

FunktionSlet (Slet)

Dette vil slette den markerede grafelement i funktionsliste.

FunktionBrugerdefinerede funktioner... (Ctrl+F)

Dette viser en dialogboks til oprettelse af brugerdefinerede funktioner og konstanter som supplement til de indbyggede.

ZoomInd (Ctrl++)

Dette vil zoome ind på vinduets centrum, således at ¼ af det tidligere område vises.

ZoomUd (Ctrl+-)

Dette vil zoome ud, således at der vises 4 gange så meget af vinduet.

ZoomVindue (Ctrl+W)

Hold venstre musetast nede og markér det område, der skal fylde hele vinduet. Højreklik eller tryk Esc for at annullere kommandoen.

ZoomKvadratisk (Ctrl+Q)

Dette ændrer på y-aksens indstillinger, så den får samme skalering som x-aksen. Derved kommer en cirkel til at se rigtig ud i stedet for at ligne en ellipse. Akserne vil blive ved med at have samme skalering, indtil funktionen slås fra.

ZoomStandard (Ctrl+D)

Sætter det viste område af koordinatsystemet til de standardindstillinger, som også bruges ved oprettelse af et nyt koordinatsystem.

ZoomFlyt system (Ctrl+M)

Når dette punkt vælges, skifter cursoren til en hånd, som derefter kan bruges til at trække koordinatsystemet rundt. Vælg menupunktet igen, højreklik eller tryk Esc for at vende tilbage til normal brug. I stedet for dette menupunkt kan du vælge at holde Shift-tasten nede, mens du trækker koordinatsystemet rundt.

ZoomTilpas

Dette vil ændre akseindstillingerne, så alle dele af den markerede grafelement vises.

ZoomTilpas alle

Dette vil ændre akseindstillingerne, så alle dele af alle elementer i funktionsliste vises.

BeregnBuelængde...

Beregner afstanden mellem to punkter langs grafen for den markerede funktion.

BeregnIntegrer

Beregner det bestemte integral for et angivet interval. Dette er det samme som arealet (med fortegn) mellem grafen og x-aksen.

BeregnEvaluer (Ctrl+E)

Dette vil evaluere funktionen til den markerede graf for en given værdi. For standardfunktioner evalueres f(x), f'(x) og f''(x). For parameterfunktioner evalueres x(t), y(t), dx/dt, dy/dt og dy/dx. For polærfunktioner evalueres r(t), x(t), y(t), dr/dt og dy/dt.

BeregnTabel...

Denne dialogboks udfylder en tabel med et brugerdefineret interval af værdier og de tilhørende evalueringsværdier for de markerede funktioner.

BeregnAnimer...

Denne dialogboks giver mulighed for at oprette en animation ud fra dataene i koordinatsystemet ved at ændre en eksisterende brugerdefineret konstant. Dette gør det let at se, hvad der sker, når en konstant ændres, og animationen kan gemmes som en fil.

HjælpIndhold og indeks (F1)

Viser indholdsfortegnelse og indeks i hjælpefilen.

HjælpListe over funktioner (Ctrl+F1)

Viser en liste over funktioner og konstanter, som kan anvendes til at tegne grafer.

HjælpOfte Stillede Spørgsmål

Dette viser en liste over ofte stillede spørgsmål og besvarelser af disse. Dette kaldes ofte en FAQ (Frequently Asked Questions).

HjælpDagens tip

Dette vil vise nogle tips til optimal brug af programmet og vise funktionalitet, som du måske ikke vidste, var i programmet.

HjælpInternetGraphs hjemmeside

Viser Graphs hjemmeside i standardbrowseren.

HjælpInternetStøtteforum

Viser Graphs supportforum i standardbrowseren.

HjælpInternetDonér

Viser hjemmesiden, der giver mulighed for at give donationer til Graph-projektet for at støtte dets udvikling.

HjælpInternetTjek for opdatering

Dette vil undersøge, om der er en nyere version af programmet tilgængelig. Hvis en ny version er tilgængelig, vil du blive spurgt, om du vil besøge Graphs hjemmeside for at downloade den nye version.

HjælpOm Graph (Alt+F1)

Viser Graphs versionsnummer samt ophavsret- og licensinformation.