Graph

Verzija 4.4

Prevajalec: 
prevajalci

Kazalo

Kaj je Graph?
Kako uporabljati Graph
Namestitev in zagon.
Pogosto zastavljena vprašanja
OLE strežnik/odjemalec
Seznam menijskih izbir
Sporočila o napakah
Funkcije
Spisek funkcij
Konstante
Trigonometrična
Hiperbolični
Potenca in logaritem
Kompleksno
Zaokrožanje
Zlepek
Posebna
Pogovorna okna
Uredi osi
Možnosti
Vstavi funkcijo
Vstavi tangento/normalo
Vstavi senco
Vstavi zaporedje točk
Vstavi trendno črto.
Vstavi oznako
Vstavi realcijo
Vstavi f'(x)
Lastne funkcije/konstante
Ovrednoti
Tabela
Animiraj
Shrani sliko kot
Vtičniki
Zahvale
Slovar