Graph

Version 4.4

Translator:
vjerodostojni prevoditelj

Sadržaj

Što je Graph?
Kako koristiti Graph
Instalacija i pokretanje
Česta pitanja
OLE domaćin/korisnik
Stavke izbornika, popis
Poruke o greškama
Funkcije
Popis funkcija
Konstante
Trigonometrija
Hiperbolne
Potenciranje i logaritmiranje
Kompleksne
Zaokruživanja
Piecewise
Posebne
Dijalozi
Uređivanje izgleda osi
Mogućnosti
Unos funkcije
Unos tangente ili normale
Umetanje šrafure
Unošenje točaka
Unos linije trenda
Unos teksta
Unos relacije
Unos derivacije f'(x)
Korisničke funkcije ili konstante
Izračun
Tabelarni izračun
Animacija
Pohrana slike
Dodaci
Acknowledgements
Glosar